Copyright © Skogmans Förskolor AB 2009 - 2011. Med ensamrätt.

 

 

Sköndal

 

• Kulturförskolan Fröet »

 

• Kulturförskolan Villan »

 

Tallkrogen

 

• Kulturförskolan Hägern »

 

• Kulturförskolan Parken »

 

 

 

Om Skogmans förskolor

 

Vårt mål är att stödja barnens inneboende frimodighet, kreativitet
och lust till lärande. Vi vill u
tveckla barnens självförtroende och
känsla av framgång.

 

Skogmans förskolor är ett privat aktiebolag som erbjuder förskoleverksamhet.
Här får du som förälder samma service och betalar samma avgifter som i den
kommunala förskolan. 
Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med statliga och
kommunala styrdokument.

 

Läs de styrdokument vi utgår ifrån »

                                       

 

Rose-Marie Skogman, Vd/förskolechef

Rose-Marie har 38 års erfarenhet av kommunal
förskoleverksamhet.
Hon är utbildad förskollärare

med ledarutbildning.

 

Rose-Marie sitter med i Stockholm stads branschråd för förskolan. Rådet är ett samarbetsforum för dialog mellan fristående och kommunala anordnare av förskolor.

 

förnamn@skogmansforskolor.se


 

 

   Mats Jonsson, ekonomiansvarig

   Ansvarig för ekonomi och lokaler. Mats äger

   Skogmans förskolor tillsammans med Rose-Marie. 

 

   förnamn@skogmansforskolor.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Irmela Lilja, utvecklingsledare och webbredaktör

   Handledning, internutbildning och systematiskt kvalitetsarbete.

   Irmela är utbildad förskollärare och journalist.

 

   förnamn.efternamn@skogmansforskolor.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografer: Irmela Lilja och Magnus Perssson

Text och bild på vår hemsida skyddas av upphovsrättslagen